Malmö Båtservice
HEM OM OSS SERVICE KONTAKTA OSS    
Här är ett urplock vad vi gör på en service.

Uppstart av motorn innan servicen påbörjas för kontroll samt att motorn går ordenligt.
Därefter utförs servicen enligt servicepunkterna på just din motormodell.

Har du en äldre utombordare så kommer här en del punkter vi går igenom.
 • Byte av motorolja packning, oljefilter (4-takt).
 • Kontroll av bränsleledningar samt byte av bränslefilter, vattenavskiljarfilter om sådant finns.
 • Byte av tändstift.
 • Smörjning av samtliga lagringsställen.
 • Kontroll/byte av offeranoder.
 • Kontroll av kylvattenpumpens funktion (skvallerstråle).
 • Byte av impeller vart 3 år(extra utöver servicen).
 • Kontroll av kamrem, spännare (4-takt).
 • Byte av kamrem "spännare" (4-takt, extra utöver servicen).
 • Ventiljustering (4-takt, extra utöver servicen).
 • Demontering av propeller för smörjning av propelleraxel.
 • Kontroll av saknade eller lösa delar.
 • Kontroll av upptippningsspärrens funktion eller Power Trim.
 • Kontroll av startsnöre (mindre motorer utan elstart).
 • Kontroll av växelsystemets funktion.
 • Uppstart av motor för en slutlig kontroll.

Pris på service vag god ring oss 040-186545

Adress: Ågatan 8, 212 25 Malmö Telefon: 040-186545 E-mail: malmobatservice@tele2.se